Úvodná stránka » Cenník
 

Cena za cm hĺbky vrtu bez DPH / s DPH - 20%

Priemer otvoru betón, murivo  -  s DPH   železobetón, skala
Ø 32 - 52 mm 0,60 €  0,76 €   0,75 € 0,90 €
Ø 62 - 72 mm 0,75 €  0,90 €   0,87 € 1,04 €
Ø 82 - 102 mm 0,85 €  1,03 €   0,98 € 1,18 €
Ø 112 mm 0,90 €  1,07 €   1,10 € 1,31 €
Ø 122 mm 0,95 €  1,11 €   1,15 € 1,38 €
Ø 127 mm 0,99 €  1,18 €   1,20 € 1,44 €
Ø 142 - 162 mm 1,10 €  1,31 €   1,25 € 1,15 €
Ø 182 mm 1,15 €  1,39 €   1,40 €  1,68 €
Ø 200 mm 1,50 €  1,84 €   1,70 €  2,01 €
Ø 225 mm 1,55 €  1,91 €   1,85 €  2,22 €
Ø 250 mm 1,82 €  2,18 €   2,15 €  2,58 €

Ďalšie poplatky/príplatky k cene otvorov:

 • Kotva 1 ks/1,20 EUR
 • Šikmé vŕtanie príplatok +10 % k základnej cene .
 • Vŕtanie na sucho príplatok +25% k základnej cene.
 • Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.
 • Doprava na pracovisko 0,33 EUR/km
 • Vŕtanie vo výške nad 150cm +15% k základnej cene.
 • Použitie vlastnej elektrocentrály 8,80 EUR/h
 • Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,50 EUR/deň
 • Vrt hlbší než 40 cm 15 % k základnej cene.
 • Pri väčšom obsahu železa sa cena zvýši o 10,- EUR na 1 cm² plochy rezu.
 • Pri vŕtaní nad 40 cm hĺbky zarátavame 14,30 EUR/h/pracovníka za vyťahovanie/vysekávanie jadra.
 • V prípade ochrany susediacich častí (napr. pred striekajúcou vodou) našou firmou bude započítané 14,50 EUR/h/pracovníka
 • Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu poprípade lešenie.
 • Prestoje nezavinené našou firmou 10,00 EUR/hod/na  1 pracovník
 • Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/ov dopredu. Ak tak neurobí účtujeme si prestoj 10,00 EUR/hod/na  1 pracovník
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.
 • Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 • Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať .
 • Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 • Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníka 10,00 EUR/hod/na  1 pracovník za celý čas vŕtania.
 • Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ .
 • Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.
 • Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác ináč budú zaúčtované storno poplatky vo výške 40% z výšky objemu práca vypočítane na základe predbežnej objednávky.
 • Minimálna fakturovaná cena za vrty je 250,-EUR + doprava.
 • Pri vŕtaní nad d=250mm zarátame do ceny aj odľahčovacie vrty.

Kontakt

STYROTHERM, s.r.o.
SNP 1201/22
mobil: 0907 707 700